Paragraf

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Poskytuji komplexní právní služby ve sporných i nesporných řízeních v rámci celé České republiky, včetně zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoby v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů, advokátních úschov a dalších forem právní pomoci, a to zejména v těchto oblastech:

Občanské právo

 • závazkové právo,
 • vymáhání pohledávek,
 • náhrada škody,
 • vlastnictví a spoluvlastnictví,
 • bytové a nájemní právo,
 • komplexní služby při převodech nemovitostí,
 • zastupování v řízeních o vklad práv do katastru nemovitostí,
 • rodinné právo,
 • dědické právo.

Obchodní právo

 • závazkové právo,
 • komplexní služby při zakládání a správě obchodních korporací,
 • jejich změn a zrušení s likvidací,
 • příprava a realizace valných hromad,
 • zastupování v řízeních o zápisu změn do veřejných registrů,
 • převody podílů a prodej akcií, zaknihování akcií,
 • volby orgánů obchodních korporací,
 • přeměny obchodních společností a družstev,
 • směnečné právo.

Pracovní právo

 • vyhotovování pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • změny pracovního poměru,
 • skončení pracovního poměru,
 • odstupné, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru,
 • konkurenční doložky.

Insolvenční řízení

 • návrhy na zahájení insolvenčního řízení,
 • návrhy na oddlužení,
 • zastupování věřitele v insolvenčním řízení,
 • přihlašování pohledávek věřitele do insolvenčního řízení,
 • uplatňování pohledávek za majetkovou podstatou,
 • uspokojení mzdových nároků nevyplacených zaměstnanci zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.

Odměna za právní zastoupení

Odměna advokáta za poskytování právních služeb je stanovena po dohodě s klientem a lze jí zpravidla sjednat jako odměnu hodinovou, paušální nebo v závislosti na tarifní hodnotě předmětu právního zastoupení za jeden úkon právní služby dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Při převzetí právního zastoupení klienty vždy informuji o předpokládaném rozsahu prací a o předpokládaných nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.

V rámci poskytování právních služeb přistupuji ke každému klientovi individuálně se zaměřením na maximální odbornou a profesionální pomoc. Diskrétnost je naprostou samozřejmostí.

S účinností novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mají spotřebitelé (klienti) od 1. 2. 2016 právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb uzavřených mezi advokátem a spotřebitelem (klientem). Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, sídlo: Kaňkův palác, Národní 16, 110 00 Praha 1. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkuji, co nejdříve se Vám ozvu.

Pro odeslání zprávy je nejdříve potřeba vyplnit požadovaná pole.